Fiabilitat

El coure neix del seu color castany vermellós, calent com el fulgor d'una flama, que el temps vesteix d'una pàtina elegant.

El coure és un material noble que inspira els creatius: presta la seva ànima a realitzacions arquitectòniques contemporànies i també als casalicis més antics, alhora que fa ressaltar meravellosament l'encant dels materials tradicionals com són la teula, la pissarra, la llosa, etc.

Canals per on baixen les aigües pluvials...Els accessoris de coure donen a la casa un toc de distinció i autenticitat, així com una gran força estètica.Coberta i canals de coure de dues torres d'una casa a Garriguella.


Porta recoberta amb coure. Biblioteca del col·legi d'Arquitectes de Girona.


Porxo de fusta folrat amb coberta de coure. Canal de coure acabada amb desguàs en forma de dragó. Obra feta a Sils.


Golfes recobertes de coure per aïllar de la humanitat; a més dóna un aire elegant a l'estètica de la casa.


Detall de la canal de coure muntada abans de posar les teules.


Canals de coure i punt rodó, muntades abans de posar la teula; juntes reblades i soldades amb estany. Obra feta a Amer (Girona).