Segellats i hermetismes

Pel que fa als segellats, Argila els garantitza els productes que instal·la. Les juntes i brocs de les canals galvanitzades en zenctitani, coure i inox van reblades i soldades amb estany.

Quan s'instal·len canals interior, de llargada superior a 20 m, es posa una junta de dilatació de planxa i goma vulcanitzada.